The Unfulfilled Gurgle - Jerald - The Appetizer!

Säkerhetsglas till vårt skydd

Posted Jan. 6, 2015, 9:55 p.m. By jerald

Numera behöver man inte bara säkerhetsglas i bilar som ska vara skottsäkra till exempel. Enligt lag måste man på många ställen ha säkerhetsglas också i byggnader som är offentliga om som har glasfasader till exempel för att säkra att människor inte skadar sig om de skulle falla mot glaset av någon anledning. Man kallar det härdat personsäkerhetsglas och det är fem gånger starkare än ohärdat glas. Istället för att det blir vassa bitar av glaset om det går sönder blir det granulat, små runda bitar som inte ger allvarliga skärskador. Det är bra att det finns byggnormer för vår säkerhet och till vårt skydd.